GT-1® MOTOR OIL WITH LIQUITEK®

Kendall GT-1 with LiquiTek er en høykvalitet mineralsk motorolje utviklet for bruk I bensindrevne person/- og varebiler som krever singelgrad olje. GT-1 with LiquiTek er formulert for å gi utmerket beskytelse mot slittasje, minimere oppsamling av smuss, avleringer og motstå viskositetstap og termisk nedbrytning selv I de mest krevende situasjoner.Viskositet: Singelgrad 30 og Singelgrad 40.


GT-1 Full Synthetic with LiquiTek er lisensiert eller OEM-sertifisert for:


  • API service SP, SN PLUS


Egenskaper/fordeler


  • Enestående motstand mot viskositet sammenbrudd og termisk nedbrytning ved høye temperaturer.
  • Beskytter mot dannelse av slam av avleiringer.
  • Beskytter mot rust og korrosjon.
  • Meget god motstand mot skumming.