LIQUID TITANIUM

Valg av riktig olje er helt avgjørende for at din motor skal fungere optimalt under alle forhold. Den skal takle det høye trykket og påkjenningene som allerde er inne I motoren, I tillegg skal oljen gi god smøring og pumpbarhet under oppstart I kaldt klima, takle ekstra påkjenning ved for eksempel å dra henger og opprettholde god motorbeskyttelse ved høye temperaturer. En olje av høy kvalitet skal også gi deg som bileier bedre drivstofføkonomi ved å inneholde riktige friksjonsegenskaper. Med stadig økende olje-skiftintervaller stilles det også strengere krav til at oljen opprettholder alle sine egenskaper over en lengre periode. Da er det viktig at du som bileier bruker en olje av høy kvalitet som sikrer at oljen ikke brytes ned for tidlig, og som har gode rense egenskaper.Derfor utviklet og lanserte Kendall Motor Oil Liquid Titanium i flere av sine oljer I 2008. Titanium er det metallet I verden med høyest styrke til vekt forhold. Liquid Titanium gir økt motorbeskyttelse ved å danne en ekstra sterk titanium oljefilm på overflatene til kritiske motorkomponenter. Dette reduserer friksjon, som igjen minimerer slitasje og gir forlenget levetid på din motor og bedre drivstofføkonomi.